Rozmowy ze specjalistami

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY & OPIEKUN SPOŁECZNY

Początek rehabilitacji polega na konsultacji z terapeutą zajęciowym lub opiekunem społecznym, który zostaje twoim opiekunem podczas całej rehabilitacji. Opiekun pomoże tobie w przygotowaniu planu rehabilitacji.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

W trakcie terapii wiele osób ma trudności na tle psychicznym. W Ljósið pracuje doradca psychologiczny specjalizujący się w leczeniu nerwicy, depresji i stresu, które występują często po rozpoznaniu choroby nowotworowej.

DIETETYK

Podczas konsultacji z dietetykiem szukamy rozwiązań, aby ulepszyć lub zmienić twoją dietę, a także uzmysłowić ci znaczenie odpowiedniego odżywiania się.

COACHING

Decydując się na coaching, który opiera się na szczerości i twoich własnych wartościach, możesz sam/a mieć zarówno bardziej pozytywny, jak i trwały wpływ na twoje nastawienie, zachowanie i chęć do działania.

FIZJOTERAPEUTA/NAUKOWIEC SPORTOWY

Rozmowa z fizjoterapeutą jest jednym z pierwszych kroków w procesie rehabilitacji. Celem tej rozmowy jest ewaluacja sytuacji danej osoby w jej procesie leczenia oraz dostosowanie do niej rehabilitacji ruchowej. Podczas tej konsultacji udzielone są zalecenia z odniesieniem do czynników zdrowotnych i społecznych tak, aby uaktywnić i zachęcić do ruchu oraz do trenowania zgodnie z zaleceniami klinicznymi.

TERAPIA RODZINNA

W naszej ofercie znajdują się konsultacje dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w ramach terapii rodzinnej. Nasz specjalista w tej dziedzinie udziela najbliższym wsparcia, aby mogli poradzić sobie w zmienionej rzeczywistości.