Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa jest niezbędna do utrzymania codziennej energii, wzrostu jakości życia oraz samopoczucia. Ćwiczenia na wytrzymałość i siłę zmniejszają występowanie skutków ubocznych i negatywnych objawów podczas terapii oraz pomagają wrócić do formy po jej zakończeniu.

W Ljósið pracuje zespół trenerów, fizjoterapeutów oraz naukowców sportowych wyspecjalizowanych pod kątem rehabilitacji i trenowania osób, u których zdiagnozowano nowotwór.

Wszystkie osoby rejestrujące się u nas, kierowane są na rozmowę z fizjoterapeutą. Podczas tej rozmowy oceniana jest sytuacja danej osoby w jej procesie leczenia i zgodnie z nią zostaje rozpoczęty proces rehabilitacji. Podczas tej konsultacji udzielone są zalecenia z odniesieniem do czynników zdrowotnych i społecznych, aby uaktywnić i zachęcić do ruchu i trenowania zgodnie z zaleceniami klinicznymi. Fizjoterapeuta ocenia również potrzebę dodatkowych działań dotyczących nowotworu lub przebiegu terapii, diagnozuje np. obrzęk chłonny i zaleca odpowiednie leczenie. Oprócz tego fizjoterapeuta przeprowadza różne pomiary zdrowia, np. test wytrzymałości, badanie ciśnienia krwi, pulsu oraz analizę składu ciała. Cele fizjoterapii ruchowej są odnotowywane i na ich podstawie opracowywany jest później całościowy plan rehabilitacji.

Po pierwszej rozmowie z fizjoterapeutą odbywa się dodatkowa konsultacja treningowa z fizjoterapeutą lub naukowcem sportowym w celu przygotowania planu zajęć w naszej sali rehabilitacyjnej.

Zespół naszych terapeutów kontroluje przebieg rehabilitacji każdej osoby poprzez regularne rozmowy i ewaluację. Potrzeba rehabilitacji ruchowej w związku z chorobą nowotworową jest konsultowana z innymi specjalistami w Ljósið.

SALA REHABILITACYJNA

Nasza sala rehabilitacyjna wyposażona jest w najlepszej jakości przyrządy do rehabilitacji osób, u których zdiagnozowano nowotwór. Aby móc korzystać z sali, należy udać się na pierwszą konsultację z fizjoterapeutą, odbyć konsultację treningową i posiadać plan ćwiczeń. W sali przebywają zawsze dwaj rehabilitanci i służą wszystkim pomocą.

INNE ZAJĘCIA W RAMACH REHABILITACJI RUCHOWEJ

W naszej ofercie mamy otwarte zajęcia z jogi, jogi rozluźniającej oraz gimnastyki polegającej na łatwych ćwiczeniach podczas stania przy krześle lub siedzenia na nim. Mamy także otwartą grupę spacerową, która chodzi na krótkie i długie spacery z dwoma trenerami.

Oferujemy także specjalne zajęcia dla kobiet po mastektomii, 2-4 tygodni po operacji. Grupy na te zajęcia nie są otwarte, dlatego aby wziąć w nich udział stan danej kobiety jest oceniany i zaakceptowany przez fizjoterapeutę.