Najczęściej zadawane pytania

Cała nasza działalność ma na celu pomóc osobom korzystającym z rehabilitacji w wykorzystaniu ich najbliższego otoczenia do bycia samowystarczalnym/ną w tym procesie. Ułatwia to im przeniesienie zdobytej wiedzy i umiejętności na swoje codzienne życie.

Oprócz rehabilitacji, która oferowana jest w Ljósið, staramy się również pomagać w formie elektronicznej, udostępniając artykuły, zdjęcia i nagrania, które mogą się przydać zarówno osobom, u których zdiagnozowano nowotwór, jak i ich rodzinom.

NA CZYM POLEGA REHABILITACJA?

Rehabilitacja w Ljósið dobrana jest do każdego z osobna. Może ona polegać na wsparciu, warsztatach, ruchu, przebywaniu razem oraz wielu innych zajęciach. Głównym celem rehabilitacji jest wspieranie w dążeniu do lepszego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Oprócz tego zachęcamy do aktywności społecznej, ograniczenia izolacji i utrzymania jakości życia pomimo choroby.

KIEDY NAJLEPIEJ ZACZĄĆ REHABILITACJĘ?

Z zasady rehabilitację można zacząć od razu po otrzymaniu diagnozy, jest to jednak sprawa bardzo indywidualna w zależności od gotowości danej osoby. W Ljósið posiadamy fachową wiedzę oraz czerpiemy z doświadczeń osób, które skorzystały z naszych usług, aby móc odpowiednio wspierać innych i dzielić się przydatną wiedzą. Dzięki temu osoby, które się do nas zwracają, mogą sobie lepiej poradzić z tym trudnym zadaniem, jakim jest zwalczenie poważnej choroby.

Nasi specjaliści koordynują rehabilitację każdego z osobna, co zapewnia, że każdy otrzymuje odpowiednie wsparcie w zależności od tego, na jakim etapie choroby się znajduje.

Na samym początku rozpisany zostaje indywidualny plan pod okiem specjalisty i na przestrzeni czasu jest on dopasowywany według potrzeb.

Plan rehabilitacji może zawierać zachowanie zdolności sprzed choroby, polepszenie samopoczucia podczas terapii, wzmocnienie psychiczne i fizyczne albo utrzymanie zdolności i jakości życia podczas długotrwałej choroby.

Rozmowy indywidualne dają możliwość przepracowania doznań i emocji osobom, które muszą sobie poradzić ze zmienioną przez chorobę rzeczywistością. Wszystkie osoby korzystające z usług Ljósið zaczynają, tak jak wspomniano wcześniej, od rozmowy z terapeutą zajęciowym i fizjoterapeutą. Oprócz tego oferujemy rozmowy z psychologiem, coachem, dietetykiem oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, w formie terapii rodzinnej. Współpracujemy również ze specjalistami ze Szpitala Krajowego, którzy prowadzą u nas różne wykłady.

ILE KOSZTUJE REHABILITACJA

Koszty utrzymywane są na możliwie minimalnym poziomie. Rozmowy indywidualne, kursy, warsztaty, pomiary oraz zajęcia z rehabilitacji ruchowej są bezpłatne. Ponosi się minimalne koszty materiałów używanych na zajęciach z robót ręcznych oraz za usługi kosmetyczne i posiłki..

CZY OSOBY, U KTÓRYCH ZDIAGNOZOWANO NOWOTWÓR MUSZĄ IŚĆ NA REHABILITACJĘ?

Tak, z doświadczenia wiemy, że osoby, u których zdiagnozowano nowotwór i przechodzące przez terapię, muszą sobie radzić z przeróżnymi problemami takimi jak np. złe samopoczucie. Z chorobą wiążą się też fizyczne skutki uboczne, takie jak opuchlizna, zmęczenie oraz ograniczenie ruchowe. Zachęcamy naszych podopiecznych do bliskiej współpracy ze swoim lekarzem i uzyskanie od niego porady na temat wzięcia udziału w rehabilitacji.

Naszą dużą ambicją jest zaoferowanie usług opartych na badaniach i doświadczeniu. Pracownicy służby zdrowia stawiają sobie za priorytet polepszenie samopoczucia psychicznego i fizycznego osób korzystających z naszych usług. Dlatego warto zwrócić się do specjalistów, takich jak tych pracujących w Ljósið, ponieważ posiadają oni wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

KIEDY MOŻNA ROZPOCZĄĆ REHABILITACJĘ RUCHOWĄ?

Rehabilitację ruchową można zacząć zaraz po diagnozie. Badania pokazują, że ruch ma ogólnie dobry wpływ na jakość życia. Osoba, która otrzymała diagnozę, może do nas przyjść na rozmowę z terapeutą zajęciowym od razu, jak się będzie czuła na to gotowa i nie będzie ku temu przeciwwskazań lekarza prowadzącego. W Ljósið robimy niezbędne pomiary i test na wytrzymałość, aby móc oszacować wpływ terapii na ciało. Rehabilitacja ruchowa jest niezbędna do utrzymania codziennej energii oraz przyczynia się do wzrostu jakości życia i dobrego samopoczucia. Zmniejsza również skutki uboczne i negatywne konsekwencje terapii oraz pomaga powrócić do formy sprzed choroby.

CZY AKTYWNOŚĆ JEST WAŻNA?

Zdiagnozowanie chorobą nowotworową może wprowadzić zmiany w codziennym życiu. Niektórzy muszą tymczasowo przestać pracować i wtedy konieczna jest pomoc w nowej organizacji dnia. Terapeuci zajęciowi w Ljósið są specjalistami w pomaganiu obrania sobie celów, by wspomóc codzienną aktywność. Udział i aktywność w zdarzeniach, które dostarczają zadowolenia i radości, mogą mieć znaczący wpływ na samopoczucie i sposób myślenia oraz wzmacniają odporność psychiczną.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG?

Wszystkie osoby, które ukończyły 16 rok życia, mogą skorzystać z naszej oferty rehabilitacyjnej od razu po otrzymaniu diagnozy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Zapraszamy również członków rodziny w wieku od 5 roku życia na specjalnie przygotowane dla nich zajęcia.

Specjaliści Ljósið oceniają potrzeby rehabilitacji każdego z osobna, w tym także długotrwałego wsparcia, we współpracy z podopiecznym.