Endurhæfingin

Starfsreglur Ljóssins varðandi endurhæfingu og lengd endurhæfingar

-mars 2016

Ljósið er endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur fengið krabbamein og aðstandendur þeirra. Markmið Ljóssins er að bjóða upp á sérhæfða endurhæfingu og stuðning meðan á veikindum stendur og í kjölfar þeirra. Fagfólk aðstoðar við að byggja upp líkamlegt þrek, bæta andlega líðan og stuðning við að setja sér markmið sem auka daglega virkni og hafa þannig áhrif á lífsgæði almennt. Allir nýir þjónustuþegar fara í viðtal og mat hjá  iðjuþjálfa og sjúkraþjálfara sem fylgja einstaklingnum eftir í endurhæfingarferlinu. Endurhæfingarþarfir eru metnar og grunnur lagður að endurhæfingaráætlun sem er endurskoðuð reglulega. Í Ljósinu starfar þverfaglegt teymi sérfræðinga sem allir koma að endurhæfingunni. Má þar nefna, iðjuþjálfa, sjúkraþjálfara (m.a með sérhæfingu í sogæðanuddi), sálfræðinga, næringarfræðing, markþjálfa/heilsufræðing, íþrótta- og heilsufræðinga, heilsunuddara og listmeðferðarfræðing. Auk þess eru eftirfarandi sérfræðingar í sérverkefnum:  hjúkrunarfræðingar, krabbameinssérfræðingar, blóðmeinafræðingur, geðlæknir, sjúkraliði með sérhæfingu í núvitund, snyrtifræðingur, félagsliði, íþróttafræðingur og fleiri. Fjölbreytt dagskrá endurhæfingarúrræða sem miða að því að efla lífsgæði, þrek og þol stendur Ljósberum til boða meðan á þeirra endurhæfingu stendur. Má þar nefna; fræðslunámskeið, líkamsrækt, jafningjahópa, heilsunudd, handverk, snyrtingu, fyrirlestra og fleira. (sjá stundarskrá Ljóssins)

Hverjir geta nýtt sér þjónustu Ljóssins:

  • Þeir sem eru orðnir 18 ára og  hafa greinst með krabbamein fyrir 5 árum eða skemur. Ef lengra er liðið frá greiningu þá eru endurhæfingarþarfir skoðaðar sérstaklega.
  • Aðstandendur krabbameinsgreindra (Allur aldur) geta sótt stuðningsviðtöl og sérhönnuð námskeið, auk þess sem aðstandandi getur fylgt hinum krabbameinsgreinda í ýmsa dagskrárliði sem Ljósið býður uppá. Þetta er þó gert í samráði við tengilið.
  • Fólk getur komið á eigin forsendum og ekki þarf beiðni frá lækni.

Aukin aðsókn – nánari skilgreiningar:

Vegna vaxandi og aukinnar aðsóknar í endurhæfingu Ljóssins hafa verið unnar nýjar starfsreglur og nánari skilgreiningar til að tryggja flæði í þjónustu og greiða aðgang þeirra sem eru í bráðri þörf fyrir endurhæfingu.   Til að allir fái sömu þjónustu er nauðsynlegt að skilgreina endurhæfingarþarfir og lengd endurhæfingar hjá hverjum og einum. Við teljum bæði faglegt og nauðsynlegt að þeir sem nýta sér þjónustu Ljóssins útskrifist úr þjónustunni þegar endurhæfingarþörfum þeirra hefur verið mætt eins og kostur er. Þegar líður að útskrift er boðið upp á stuðning sem stuðlar að farsælli aðlögun í önnur úrræði ef þörf er á.

Hve lengi getur fólk nýtt sér þjónustu Ljóssins:

  • Endurhæfingarferlið er einstaklingsbundið og getur varað allt frá einum mánuði til tveggja ára. Á því eru þó undantekningar þ.e.  ef fólk greinist aftur, er langveikt, eða með sértæk langvinn vandamál beintengd afleiðingum krabbameinsins. Í slíkum tilfellum metur teymi fagfólks Ljóssins endurhæfingarþarfir og þörf fyrir áframhaldandi þjónustu.
  • Endurhæfingaþarfir eru metnar reglulega á tímabilinu með aðkomu viðeigandi fagaðila.

Þjónustuþegar með mismunandi þarfir. Ein af nýjungum í starfsemi Ljóssins er að skipta endurhæfingunni upp í brautir.  Er þetta gert til að efla faglegt starf og koma til móts við mismunandi þarfir þeirra sem nýta endurhæfinguna. Innan hverrar brautar eru sérhönnuð námskeið og fagaðilar sem stýra brautinni. Þannig geta þjónustuþegar færst á milli brauta í endurhæfingarferlinu eftir því sem við á hverju sinni.

Endurhæfingabrautir brautir.png

Innan hverrar brautar er eftirfarandi stuðningur

studningur.png

Þar sem þetta eru nýjar starfsreglur og skilgreiningar  sem var nauðsynlegt að setja á núna 2016, er skiljanlegt að fólk þurfi tíma til að átta sig og visst óöryggi getur fylgt í kjölfarið. Starfsfólk Ljóssins er alltaf tilbúið til að svara spurningum og vera til staðar ef þörf er á að ræða um þessar nýju áherslur.

Erna Magnúsdóttir
Forstöðukona Ljóssins.